Управление на вентилациятаМногозоново интелигентно управление на климата - температура и влажност. Интегрирано управление на вентилацията и системата за отопление/охлаждане. Адаптиране на заданието за вентилация в зависимост от климата в помещенията и външната температура. Интелигентно управление на вентилация в отделните помещения в зависимост от влажността. Отчитане на миризми, летливи газове, въглероден двуокис. Отдалечено управление.