Интеграция на домофони и видеокамериНаблюдение на домофони и видеокамерите през софтуера за автоматизация. Удобен за използване и управление потребителски интерфейс. Бърз достъп до камерите от визуализацията на плана. Възможност за изпълнение на конкретни действия от изгледа на камера или група от камери вреално време - отваряне/затваряне на гаражна врата, управление на осветление.