Управление на осветлениеПредлага пълен набор от решения за управление на всички осветителни тела във вашите интелигентни офиси. Локално управление от бутониери монтирани на стени. Изпълнение на сцени според функциите на помещението. Свободно препрограмиране на сцени. Отдалечено управление.