Управление на аудио-видео системи-Цялостно интегрирано интелигентно управление през софтуер на аудио-видео системите. Възможност за изпълнението на предварително зададени сцени при събития. Изключване на всички аудио-зони при включване на охранителна система.