Управление на отопление и охлажданеМногозоново интелигентно управление на климата. Интегрирано управление на системата за отопление/охлаждане. Автоматична смяна на режим зима/лято на всички термостати/зони, при промяна на режима на климатичната система/термопомпата. Автоматично преминаване в икономичен режими при липса на присъствие, отваряне на врати и прозорци, активиране/деактивиране на СОТ. Известяване при достигане на гранични стойности на температурата в дадени помещения (много висока/многониска) или на подаваща температура към ситемата. Изключване или преминаване в икономичен режим на системата, когато жилището няма да се използва за по-дълъг период от време, с цел пестене на енергия. Предварително включване след ваканционен период с цел комфорт при пристигане. Следене на системите и известяване при грешки или отклонения на конкретни параметри. Отдалечено управление.