Управление на СОТИзвестяване при събития от СОТ. Визуализация и статус в реално време на всички зони. Списък с история на събития - достъпен и отдалечено. Активиране зони се показват с полупрозрачни червени области в/у плана. Изпълнение на автоматични функции при Arm/Disarm на системата. Управлението на гаражната вратата може да е активно само при деактивиран СОТ, което дава допълнителна сигурност. Отдалечено управление.