Управление на слънцезащитиУправление на щори, завеси, слънцезащитни панели и метеорологична станция. Групово и индивидуално управление. Визуализация и статус в реално време. Автоматично стартиране на сценарии по предварително избрано време. Управление при вятър, температура, дъжд и сняг. Отдалечено управление.