Енергиен мениджмънтМониторинг на състоянието на захранващите източници мрежа/генератор. Мониторинг ниво на гориво, консумация на ел.енергия, текущ източник. Визуализация на iPad. Отдалечено управление.